Poszerzajc horyzonty-programy stypendialne Wojewdztwa Podkarpackiego

Image
„Poszerzając horyzonty” - programy stypendialne Województwa Podkarpackiego
Logo Podkarpackie Przestrzeń Otwarta

W związku z zakończeniem udziału w projekcie, uprzejmie prosimy o przedłożenie podpisanej Ankiety monitorującej uczestnika po zakończeniu udziału w  projekcie, którą należy wypełnić za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod linkiem: https://formularze.podkarpackie.pl/ankieta-licea

Aby otworzyć plik PDF z wypełnioną ankietą, która przesłana zostanie na wskazany w  metryczce adres poczty elektronicznej należy wpisać hasło.

Wypełnioną za pośrednictwem elektronicznego formularza ankietę należy wydrukować, opatrzyć wymaganymi podpisami i złożyć w terminie do 31 lipca 2024 r.:

  • osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w godzinach: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30
  • listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.), wysyłając na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
Zestaw logotypów

Programy stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
2024 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie