Poszerzajc horyzonty-programy stypendialne Wojewdztwa Podkarpackiego

Image
„Poszerzając horyzonty” - programy stypendialne Województwa Podkarpackiego
Logo Podkarpackie Przestrzeń Otwarta

28 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyznał stypendia naukowe 460 uczniom/uczennicom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne z terenu województwa podkarpackiego w ramach projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla licealistów – edycja I.

Stypendium w wysokości 6 000,00 zł przyznane zostało na okres 10 miesięcy w roku szkolnym 2023/2024, tj. od września 2023 r. do czerwca 2024 r. i zostanie wypłacone jednorazowo w terminie do 31 marca br.

Podstawą wypłaty stypendium jest zawarcie umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim/Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia/uczennicy.

Informacje dotyczące terminu i miejsca podpisania umowy oraz obowiązków uczniów/uczennic wynikających z udziału w projekcie przekazywane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej projektu.

Do pobrania:

Możliwość weryfikacji ucznia/uczennicy w wykazie możliwa jest wyłącznie na podstawie numeru wniosku, który został przekazany Państwu w mailu na adresy wskazane we wniosku o przyznanie stypendium.

Zestaw logotypów

Programy stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
2024 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie