Zakończyła się ocena formalna  wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

Uprzejmie informujemy że zgodnie z zapisami § 7  ust. 11 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018, zostały zatwierdzone przez przedstawiciela Beneficjenta Systemowego w dniu 9 listopada br. listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i listy wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych - oddzielenie dla uczniów szkół gimnazjalnych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy złożyli wnioski w naborze prowadzonym w dniach: 11 – 25.09.2017 r.

Wnioski ujęte na listach wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w obu naborach, tj. 23.06.2017r.  – 10.07.2017 r. oraz 11 – 25.09.2017 r. zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków planowane jest na koniec listopada br.