Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 369/7765/17 zatwierdził listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów gimnazjalnych  i liceów ogólnokształcących w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

Stypendium zostało przyznane 230 uczniom/uczennicom gimnazjów (pozycje od 1 do 230 listy rankingowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr 369/7765/17) oraz 360 uczniom/uczennicom liceów ogólnokształcących (pozycje od 1 do 360 listy rankingowej stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Nr 369/7765/17).

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zawarcie umów o przekazywanie stypendium. O miejscu i terminie podpisywania umów uczniowie i/lub ich rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani drogą e-mailową.