Drukuj

Uprzejmie informujemy, wszystkie stypendia przyznane 590 Stypendystom/Stypendystkom projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018 zostały wypłacone. II transza stypendium została przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazywanie stypendium w marcu br.

Przypominamy, że:

Informujemy, że stypendium wypłacone w ramach projektu zwolnione jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym: wolne od podatku są „środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.