Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2018 r. Stypendyści i Stypendystki zakończyli udziału w projekcie Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.

Jednocześnie przypominamy Stypendystom i Stypendystkom o obowiązku udostępnienia w ciągu 4 tygodni i 3 miesięcy danych dotyczących ich statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

Powyższe informacje należy podać na formularzach, które zostały przesłane w lipcu br. na adresy zamieszkania stypendystów/stypendystek podane we wnioskach o przyznanie stypendium:

  1. Oświadczenie nr 1 uczestnika projektu na zakończenie udziału w projekcie (sytuacja uczestnika w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) w terminie do 27 lipca br.,
  2. Oświadczenie nr 2 uczestnika projektu na zakończenie udziału w projekcie (sytuacja uczestnika w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie) w terminie do 28 września br.

Wypełnione oświadczenia należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów.