Na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 237/4767/16 zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017

Stypendium zostało przyznane 350 uczniom/uczennicom szkół zawodowych (pozycje na liście od 1 do 350).

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zawarcie umów o przekazywanie stypendium.

Niżej została zamieszczona Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium.