Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r.  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017 dnia 9 września 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków dla uczniów klas pierwszych gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Nabór potrwa do 23 września 2016 r.

Treść ogłoszenia umieszczona została w zakładce <Nabór>