Zakończono ocenę formalną wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych

Zakończyła się ocena formalna  wniosków stypendialnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017. Listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym oraz odrzuconych z przyczyn formalnych, zostały zatwierdzone przez przedstawiciela Beneficjenta Systemowego w dniu 9 listopada br. Wnioski ujęte na liście wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków planowane jest do końca listopada 2016 r.