Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 239/4809/16 zatwierdził listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów gimnazjalnych  i liceów ogólnokształcących w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017.

Zakończono ocenę formalną wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych

Zakończyła się ocena formalna  wniosków stypendialnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017. Listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym oraz odrzuconych z przyczyn formalnych, zostały zatwierdzone przez przedstawiciela Beneficjenta Systemowego w dniu 9 listopada br. Wnioski ujęte na liście wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków planowane jest do końca listopada 2016 r.

Zakończono nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla klas pierwszych

Zakończył się trwający od 9 do 23 września br. nabór wniosków stypendialnych  dla uczniów klas pierwszych gimnazjów i liceów ogólnokształcących w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017. W odpowiedzi na ogłoszony nabór złożono 328 wniosków, w tym 152 dla gimnazjalistów oraz 176 dla licealistów. Obecnie prowadzona jest weryfikacja formalna.

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r.  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017 dnia 9 września 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków dla uczniów klas pierwszych gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Nabór potrwa do 23 września 2016 r.

Treść ogłoszenia umieszczona została w zakładce <Nabór>