Kryterium obowiązkowe, którym jest pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej zostanie spełnione ponieważ wniosek o przyznanie stypendium jest składany na rok szkolny 2017/2018, wówczas uczeń już będzie w klasie 2.

Podobnie, jak w przypadku innych świadczeń rodzinnych, przychodu z tytułu programu Rodzina 500+ nie należy wliczać do dochodu rodziny.

 

W celu zmiany "Hasła" lub zmiany nazwy "Użytkownika" należy wybrać górny banerek "Logowanie":

04 Pasek logowanie

a następnie "NIE PAMIĘTASZ HASŁA?"  lub "NIE PAMIĘTASZ NAZWY?" (Użytkownika):

Zarejestrowany użytkownik ma możliwość wypełnienia (przesłania wersji elektronicznej i wydrukowania) jednego wniosku stypendialnego dla szkolnictwa ogólnego i jednego wniosku dla szkolnictwa zawodowe. Należy zwrócić uwagę na to, aby wersja zapisana - przesłana elektronicznie była tożsama z wersją wydrukowaną.

Niedopuszczalne jest poprawianie wniosku w tym samym panelu generatora po to, aby sporządzić wniosek stypendialny dla innego ucznia.

Aby wypełnić, wydrukować i złożyć wniosek stypendialny dla innego ucznia należy zarejestrować się ponownie, z tym, że niezbędny jest do tego inny adres e-mailwy, gdyż system nie dopuszcza rejestracji użytkownika z e-mailem który jest już w bazie użytkowników.

Wniosek stypendialny należy wypełniać w kolejności podanych części (B, C, D, E) oraz sukcesywne zapisywać wprowadzone danych za pomocą przycisku „Zapisz” znajdującego się w górnej belce formularza wniosku.

Podczas ponownego wyedytowania (poprawy) wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na pola wyboru, które są odpowiedzialne za ukrywanie lub odsłanianie innych pól. Tymi polami są:

w Części B:

 • Czy dyr. szkoły jest wnioskodawcą? (Tak, Nie) – ukrywające lub odsłaniające pole „Imię i nazwisko wnioskodawcy";

w Części C:

 • Czy adres do korespondencji jest inny niż adres stałego zamieszkania? (Tak, Nie) – odsłaniające lub ukrywające pola pkt. 7 . Adres do korespondencji,
 • Województwo Podkarpackie? (Tak, Nie) – ukrywające lub odsłaniające pola „Województwo", "Powiat", "Gmina" (dotyczy również Części C - rodzic/opiekun);
 • Czy uczeń/uczennica jest pełnoletni/a? (Tak, Nie) – odsłaniające lub ukrywające „Oświadczenia pełnoletniego/ej ucznia/uczennicy” oraz ukrywające lub odsłaniające wszystkie pola w "Części C – rodzic/opiekun";

W Części C – materialnie:

Zachodzi następujący przypadek:

 • W roku 2016 lub 2017 wystąpił dochód utracony
 • W roku 2016 lub 2017 wystąpił dochód uzyskany
 • W roku 2016 lub 2017 wystąpił dochód utracony i w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne
 • W roku 2016 lub 2017 wystąpił dochód uzyskany i w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne
 • W rodzinie jest dziecko niepełnosprawne i w roku 2016 lub 2017 nie wystąpił dochód utracony i uzyskany
 • Nie występuje żaden z ww. przypadków

- po wybraniu któregoś z ww. przypadków są odsłaniane lub ukrywane oświadczenia wykazane poniżej w tej części wniosku.

w Części D w pkt. 3. Plan wydatków związanych z realizacją działań podejmowanych w ramach założonego szczegółowego celu rozwoju edukacyjnego:

 • Inne Wydatki (Nie, Tak) - ukrywające lub odsłaniające pole tekstowe „Inne wydatki”.

Podczas ponownej edycji wniosku wszystkie pola są odkryte, dlatego w celu dokonania jego poprawy lub uzupełnienia ww. pola należy odświeżyć, poprzez wybranie opcji przeciwnej i ponownie pierwotnej lub wybranie innej pozycji i ponownie tej samej (w Części C - materialne) np. jeżeli jest zaznaczona opcja „Tak” należy wybrać „Nie” i ponownie „Tak”. Nie odświeżenie tych pól podczas wybrania zakładki "Sprawdź stronę" lub "Zatwierdź i wyślij" wykażę błędy w odniesieniu do tych pól które są odkryte a nie uzupełnione. Aby walidacja (sprawdzenie poprawności) przebiegło bez wykazania błędów należy wg wyżej podanego ukryć pola niewymagalne i dopiero wówczas "Sprawdzić" lub "Zatwierdzać i wysyłać" wniosek stypendialny.