Podobnie, jak w przypadku innych świadczeń rodzinnych, przychodu z tytułu programu Rodzina 500+ nie należy wliczać do dochodu rodziny.