Kryterium obowiązkowe, którym jest pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej zostanie spełnione ponieważ wniosek o przyznanie stypendium jest składany na rok szkolny 2017/2018, wówczas uczeń już będzie w klasie 2.