Drukuj

W jednym panelu generatora (jeden e-mail) istnieje możliwość wypełnienia (złożenia w wersji elektronicznej) tylko jednego wniosku stypendialnego. Jeżeli po wydrukowaniu wniosku, w panelu generatora, zostanie dokonana jakiejkolwiek zmiana we wniosku, należy go ponownie wydrukować – tj. wersja wydrukowana powinna być ostatnią zapisaną wersją wniosku w generatorze. Wersja elektroniczna musi być zgodna z wersją papierową wniosku.

Niedopuszczalne jest poprawianie wniosku w tym samym panelu generatora po to, aby sporządzić wniosek stypendialny dla innego ucznia.

Aby wypełnić, wydrukować i złożyć wniosek stypendialny dla innego ucznia należy założyć inny panel w generatorze wniosków (przeprowadzić rejestrację z innym e-mailem – system nie dopuszcza takiego samego e-maila).