Rejestracja (w następstwie logowanie) odywa się oddzielnie do wypełnienia wniosku dla ucznia:

  • szkoły gimnazjalnej,
  • ponadgimnazjalnej szkoły ogólnokształcącej,
  • ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej;

Linki do poszczególnych rejestracji:

04  05  06

Rejestracja (założenie konta)

Wybierać zakładkę "Załóż konto" w wysuwanym w górnej części strony banerze: Logowanie. Po wybraniu zakładki "Załóż konto":

01

 

 

należy wypełnić pola formularza rejestracyjnego:

02

       

Po wypełnieniu pól formularza rejestracyjnego i wybraniu zakładki "Zarejestruj" wyświetli się następujący komunikat:

03

W celu uaktywnienia konta, zgodnie z powyższym komunikatem klikamy w odpowiedni link otrzymanego e-maila:

Sz. P. Jan Kowalski,

Witaj, Dziękujemy za rejestrację na Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – rok szkolny 2016/2017. Twoje konto zostało już utworzone, ale zanim będzie można z niego korzystać, wymaga uaktywnienia.
W tym celu naciśnij poniższy odnośnik albo skopiuj go i wklej w pasku adresu Twojej przeglądarki:
http://podkarpackie.edu.pl/WN/OG/index.php/component/users/?task=registration.activate&token=84045b137506f34c51a87878a3d5aa7ba954

Po aktywacji będzie możliwe logowanie się na stronie http://podkarpackie.edu.pl/, przy pomocy poniższej nazwy użytkownika i hasła:

Użytkownik: jkowalski
Hasło: *********

Po dokonaniu aktywacji zostaniemy przekierowani do systemu, gdzie możemy się zalogować:

04

Aby wypełnić wniosek o dofinasowanie i dokonać jego elektronicznego przesłania należy być użytkownikiem zalogowanym. Logowania dokonujemy za pomocą górnego baneru "Logowanie" wybierając zakładkę "Zaloguj" po wcześniejszym wpisaniu nazwy użytkownika i hasła (wymogi do hasła: min. znaków - 8, w tym min. cyfr - 1, min. znaków specjalnych - 1, min. liczba wielkich liter - 1.


Ważne - technicznie

Wniosek stypendialny należy wypełniać w kolejności podanych części (B, C, D, E) oraz sukcesywne zapisywać wprowadzone danych za pomocą przycisku „Zapisz” znajdującego się w dolnej belce formularza wniosku.

Podczas ponownego wyedytowania (poprawy) wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na pola wyboru, które są odpowiedzialne za ukrywanie lub odsłanianie innych pól. Tymi polami są:

w Części B:

  • Czy dyr. szkoły jest wnioskodawcą? (Tak, Nie) – ukrywające lub odsłaniające pole „Imię i nazwisko wnioskodawcy:;

w Części C i Części C – rodzic/opiekun:

  • Czy adres do korespondencji jest inny niż adres stałego zamieszkania? (Tak, Nie) – odsłaniające lub ukrywające pola pkt. 7 (4) . Adres do korespondencji lub
  • Województwo Podkarpackie? (Tak, Nie) – zmieniające listy wyboru pól (ukrywające lub odsłaniające): Województwo, Powiat, Gmina, odpowiednio na listy z województwa podkarpackiego lub z poza województwa podkarpackiego.
  • Czy uczeń/uczennica jest pełnoletni/a? (Tak, Nie) – odsłaniające lub ukrywające „Oświadczenia pełnoletniego/ej ucznia/uczennicy” oraz  ukrywające lub odsłaniające wszystkie pola w Części C – rodzic/opiekun.

W Części C – materialnie:

  • Zachodzi następujący przypadek:

1)    W roku 2015 lub 2016 wystąpił dochód utracony

2)    W roku 2015 lub 2016 wystąpił dochód uzyskany

3)    W roku 2015 lub 2016 wystąpił dochód utracony i w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne

4)    W roku 2015 lub 2016 wystąpił dochód uzyskany i w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne

5)    W rodzinie jest dziecko niepełnosprawne i w roku 2015 lub 2016 nie wystąpił dochód utracony i uzyskany

6)    Nie występuje żaden z ww. przypadków

- po wybraniu któregoś z ww. przypadków są odsłaniane lub ukrywane oświadczenia wykazane poniżej tej części wniosku.

w Części D w pkt. 3. Plan wydatków związanych z realizacją działań podejmowanych w ramach założonego szczegółowego celu rozwoju edukacyjnego:

  • Inne Wydatki (Nie, Tak) - ukrywające lub odsłaniające pole tekstowe „Inne wydatki”.

Podczas edycji wniosku stypendialnego ww. pola są zaznaczone zgodnie z ich ostatnim zapisem do bazy danych; natomiast pola, które są poprzez odsłaniane lub ukrywane za ich pomocą, są ukryte. Aby je odkryć, należy dokonać odświeżenia danych poprzez wybranie opcji przeciwnej i ponownie pierwotnej opcji (np. jeżeli jest zaznaczona opcja „Tak” należy wybrać „Nie” i ponownie „Tak”).