Uwaga:

Na jeden adres mailowy można założyć TYLKO jedno konto (jednego użytkowania).  Nazwę UŻYTKOWNIKA i HASŁO należy zapisać i zapamiętać gdyż będzie ono potrzebne przez cały okres korzystania z generatora, ewentualnie zapomniane hasło lub nazwę użytkownika (login) można odzyskać według podanej instrukcji

Rejestracja (założenie konta)

Należy wybierać banerek: "Logowanie" w prawym górnym rogu serwisu a następnie zakładkę "NIE MASZ KONTA?":

00

następnie należy wypełnić wszystkie pola formularza:

01

Uwaga: Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, zawierających co najmniej 1 cyfrę, 1 znak specjalny, 1 dużą literę.

Po wypełnieniu prawidłowo wszystkich pól formularza i wybraniu zakładki "ZAREJESTRUJ" wyświetli się następujący komunikat:

02

Wówczas możemy się już zalogować podając nazwę "Użutkownika" i "Hasło", te które zostały podane podczas rejestracji:

03

Aby wypełnić wniosek, dokonać jego elektronicznego przesłania i wydrku, należy być zalogowanym Użytkownikiem. Logowania dokonujemy za pomocą górnego baneru "Logowanie".


UWAGI TECHNICZNE

Wniosek stypendialny należy wypełniać w kolejności podanych części (B, C, D, E) oraz sukcesywne zapisywać wprowadzone danych za pomocą przycisku „Zapisz” znajdującego się w górnej belce formularza wniosku.

Podczas ponownego wyedytowania (poprawy) wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na pola wyboru, które są odpowiedzialne za ukrywanie lub odsłanianie innych pól. Tymi polami są:

w Części B:

 • Czy dyr. szkoły jest wnioskodawcą? (Tak, Nie) – ukrywające lub odsłaniające pole „Imię i nazwisko wnioskodawcy";

w Części C:

 • Czy adres do korespondencji jest inny niż adres stałego zamieszkania? (Tak, Nie) – odsłaniające lub ukrywające pola pkt. 7 . Adres do korespondencji,
 • Województwo Podkarpackie? (Tak, Nie) – ukrywające lub odsłaniające pola „Województwo", "Powiat", "Gmina" (dotyczy również Części C - rodzic/opiekun);
 • Czy uczeń/uczennica jest pełnoletni/a? (Tak, Nie) – odsłaniające lub ukrywające „Oświadczenia pełnoletniego/ej ucznia/uczennicy” oraz ukrywające lub odsłaniające wszystkie pola w "Części C – rodzic/opiekun";

W Części C – materialnie:

Zachodzi następujący przypadek:

 • W roku 2016 lub 2017 wystąpił dochód utracony
 • W roku 2016 lub 2017 wystąpił dochód uzyskany
 • W roku 2016 lub 2017 wystąpił dochód utracony i w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne
 • W roku 2016 lub 2017 wystąpił dochód uzyskany i w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne
 • W rodzinie jest dziecko niepełnosprawne i w roku 2016 lub 2017 nie wystąpił dochód utracony i uzyskany
 • Nie występuje żaden z ww. przypadków

- po wybraniu któregoś z ww. przypadków są odsłaniane lub ukrywane oświadczenia wykazane poniżej w tej części wniosku.

w Części D w pkt. 3. Plan wydatków związanych z realizacją działań podejmowanych w ramach założonego szczegółowego celu rozwoju edukacyjnego:

 • Inne Wydatki (Nie, Tak) - ukrywające lub odsłaniające pole tekstowe „Inne wydatki”.

Podczas ponownej edycji wniosku wszystkie pola są odkryte, dlatego w celu dokonania jego poprawy lub uzupełnienia ww. pola należy odświeżyć, poprzez wybranie opcji przeciwnej i ponownie pierwotnej lub wybranie innej pozycji i ponownie tej samej (w Części C - materialne) np. jeżeli jest zaznaczona opcja „Tak” należy wybrać „Nie” i ponownie „Tak”. Nie odświeżenie tych pól podczas wybrania zakładki "Sprawdź stronę" lub "Zatwierdź i wyślij" wykażę błędy w odniesieniu do tych pól które są odkryte a nie uzupełnione. Aby walidacja (sprawdzenie poprawności) przebiegło bez wykazania błędów należy wg wyżej podanego ukryć pola niewymagalne i dopiero wówczas "Sprawdzić" lub "Zatwierdzać i wysyłać" wniosek stypendialny.