Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 239/4809/16 zatwierdził listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów gimnazjalnych  i liceów ogólnokształcących w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017.

Stypendium zostało przyznane 241 uczniom/uczennicom gimnazjów (pozycje od 1 do 241 listy rankingowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr 239/4809/16) oraz 309 uczniom/uczennicom liceów ogólnokształcących (pozycje od 1 do 309 listy rankingowej stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Nr 239/4809/16).

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zawarcie umów o przekazywanie stypendium.