Na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 245/4923/16 dokonał zmiany w liście rankingowej wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017

Poniżej została zamieszczona uchwała ws. przedmiotowej zmiany oraz zaktualizowana lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium.