Nabór wniosków o przyznanie stypendium został wydłużony

do 28 września 2018 r.