Uwaga!

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku (załączników) w formacie pdf (brak logotypów) należy go wydrukować z ekranu podglądu wniosku (załączników) wybierając zakładkę „Drukuj” z menu przeglądarki internetowej. Tak wydrukowany wniosek z załącznikami (zawierający logotypy) po podpisaniu należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.