Drukuj
Średni miesięczny dochód netto za 2017 r. na jedną osobę w rodzinie ucznia/uczennicy należy obliczyć zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów. Również w oparciu o te wytyczne należy ustalić skład rodziny ucznia/uczennicy.