Drukuj
Średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie ustalają rodzice niepełnoletnie(go/j) ucznia/uczennicy lub pełnoletni/a uczeń/uczennica na podstawie stosownych dokumentów. Fakt spełnienia kryterium „dochodowego” potwierdzają rodzice niepełnoletnie(go/j) ucznia/uczennicy lub pełnoletni/a uczeń/uczennica podpisując oświadczenie zawarte w części C papierowej wersji wniosku.