Drukuj
Nie trzeba, odpowiedzialność za potwierdzenie spełnienia kryterium „dochodowego” ponoszą rodzice niepełnoletnie(go/j) ucznia/uczennicy lub pełnoletni/a uczeń/uczennica składając podpis pod oświadczeniem dotyczącym sytuacji materialnej rodziny ucznia/uczennicy w 2017 r. znajdującym się w części C papierowej wersji wniosku.