Należy przejść do edycji wniosku - do części wniosku, której nie widać na podglądzie wydruku i sprawdzić, czy nie zostały tam wpisane znaki specjalne, np. ‘’…..’’ (albo inne znaki, które pozostały w generatorze np. po kopiowaniu). Znaki specjalne należy usunąć/poprawić, a wniosek zapisać i wówczas sprawdzić podgląd wydruku.