Uprzejmie informujemy, że została zakończona ocena formalno – merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium złożonych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020. Pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 338 wniosków. Odrzuconych zostało 19 wniosków.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2019 r. przyjął Uchwałę nr 98/2327/19 w sprawie zmiany liczby/proporcji stypendiów i zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020.

Lista rankingowa szkoły branżowe I stopnia – link.

Lista rankingowa technikum – link.

Podstawą wypłaty stypendium jest zawarcie umowy o przekazywanie stypendium. Umowa zawierana jest pomiędzy Beneficjentem, a Stypendystą. Zapraszamy Państwa do podpisania umów według niżej ustalonego harmonogramu:

 

Terminy (sobota):

Godziny:

Miejsce podpisywania
umów stypendialnych:

Umowy podpisują uczniowie/uczennice
wraz z rodzicem/opiekunem prawnym
uczęszczający/e do szkół, których siedziba
znajduje się na terenie nw. powiatów:

23 listopada 2019 r.

9.00-11.00

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego,
Departament Edukacji,
Nauki i Sportu,

ul. Lubelska 4,
Rzeszów,

I piętro

m. Tarnobrzeg, tarnobrzeski, ropczycko-sędziszowski,
kolbuszowski, stalowowolski.

23 listopada 2019 r.

11.00-13.00

m. Krosno, krośnieński, niżański, strzyżowski,
jasielski, lubaczowski.

23 listopada 2019 r.

11.00-15.00

m. Przemyśl, przemyski, brzozowski, sanocki,
bieszczadzki, leski, jarosławski.

Terminy- w tygodniu:

 

 

25-28 listopada 2019 r.

7.30-18.00

m. Rzeszów, rzeszowski, łańcucki,
leżajski, przeworski.

28-29 listopada 2019 r.

7.30-18.00

dębicki, mielecki

 

W przypadku niepełnoletniego ucznia umowę podpisuje: uczeń i rodzic, którego dane zostały wpisane do wniosku  o przyznanie stypendium. Przy podpisaniu umowy niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty i legitymacja szkolna) oraz numeru rachunku bankowego, na który zostanie przekazane stypendium.