Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 8 września 2020 r. podjął Uchwałę Nr 196/4023/20 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z decyzją Zarządu nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 14 września 2020 r. i zakończy 25 września 2020 r.

Treść ogłoszenia znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.