Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 6 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie w terminie od 12 do 23 października 2020 r.

Treść ogłoszenia znajduje się w zakładce - Dokumenty do pobrania