Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19 zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy realizacji działań zaplanowanych we wnioskach o przyznanie stypendium.

Zdajemy sobie sprawę, że pandemia COVID – 19 znacząco utrudniła realizację Indywidualnych Planów Rozwoju edukacyjnego (IPR). Przypominamy zatem, ze zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu istnieje możliwość elastycznej realizacji działań i ponoszenia wydatków związanych z IPR, z zachowaniem zasad celowości, efektywności i gospodarności.

Jeżeli w ramach IPR zaplanowali Państwo działania, których przeprowadzenie wiąże się z zagrożeniem zdrowia i życia albo nie mogą się one odbyć w warunkach pandemii zalecamy odwołanie, ewentualnie przesunięcie ich w czasie.

Ponadto, w obecnej sytuacji, w miejsce częściowo zrealizowanych lub niezrealizowanych z powodu COVID - 19 działań, rekomendujemy realizację planów w innej, dostępnej formie. Przypominamy, że wszelkie działania w ramach IPR, jak również wydatki, powinny być uzgodnione z opiekunem dydaktycznym i służyć realizacji założonego w IPR celu edukacyjnego*.

Proponujemy Państwu korzystanie z dostępnych technologii informacyjno – komunikacyjnych służących do kreatywnych działań, rozwijających potencjał użytkowników.
Uczniom/uczennicom, opiekunom dydaktycznym sugerujemy między innymi realizację działań edukacyjnych IPR w formule on-line, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informacyjno – komunikacyjnych - komputerów, laptopów, smartfonów, tabletów, notebooków itp. oraz dostępnych w sieci internetowej zasobów. Warto przy tym skorzystać z poniższych rozwiązań:

  • nieszablonowe narzędzia, istniejące w przestrzeni cyfrowej strony, platformy edukacyjne, z interaktywnymi zasobami - dają one m.in. szansę na indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym: korzystanie z zasobów, programowanie, tworzenie/rozwiązywanie zadań, quizów, testów, krzyżówek, interaktywnych gier, prezentacji, ćwiczeń itp.),
  • różnorodne mobilne, bezpłatne, powszechnie dostępne aplikacje - służą one nie tylko realizacji, ale również uatrakcyjnieniu i urozmaiceniu działań edukacyjnych. Ponadto ułatwiają komunikację, są uniwersalne, intuicyjne, a co ważne – bezpłatne. Warto je m.in. wykorzystywać do działań związanych z nauką języków obcych,
  • praca metodą projektu, w realizacji kreatywnych działań IPR. Uczniowie/uczennice mają szansę być autorami i reżyserami działań projektowych i je realizować, a TIK są sprzymierzeńcem takich działań, motywują uczniów do pracy, co ważne – również współpracy z innymi uczniami, w trudnym dla nastolatków czasie pandemii,
  • konkursy realizowane obecnie w formule on – line,
  • upowszechnianie działań i rezultatów związanych z realizacją IPR na stronach internetowych, fanpage’ach, na portalach społecznościowych, czy stworzonych przez uczniów/uczennice blogach edukacyjnych,
  • korespondencja e-mail ucznia/uczennicy z opiekunem dydaktycznym, w tym dotycząca wykonanych przez stypendystów/stypendystki pomysłowych prezentacji działań IPR i efektów z tym związanych oraz oceny postępów uczniów/uczennic w realizacji IPR,

To tylko niektóre z pomysłów na realizację IPR w obecnych zmienionych pandemią warunkach. Bardzo liczymy na Państwa kreatywność w tym zakresie, celem przezwyciężenia bieżących trudności.

*Główny cel rozwoju edukacyjnego ucznia/uczennicy w związku z otrzymanym stypendium: wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów/uczennic, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej.