Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Podkarpackiego

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że wydatki  w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021 muszą zostać dokonane w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Przypominamy również, że stypendium może być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne związane z realizacją IPR, z  zachowaniem zasad celowości, efektywności i gospodarności.

Wzór sprawozdania z realizacji IPR zostanie udostępniony na stronie internetowej projektu pod koniec okresu sprawozdawczego.

Zestaw znaków informacyjnych projektu
 
System współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020
2023 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Deklaracja dostępności  |  Polityka prywatności  |  Mapa strony

 

Back to top