Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Podkarpackiego

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19 zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy realizacji działań zaplanowanych we wnioskach o przyznanie stypendium.

Szanowni Państwo,

Proszę o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ankiety Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu.

Wymóg ten wynika z zapisów § 5 ust.1 pkt. 4 Umowy o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021”.

Uprzejmie informujemy, że została zakończona ocena formalno – merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium złożonych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021. Pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 564 wnioski. Odrzuconych zostało 16 wniosków.

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 6 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie w terminie od 12 do 23 października 2020 r.

Treść ogłoszenia znajduje się w zakładce - Dokumenty do pobrania

Zestaw znaków informacyjnych projektu
 
System współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020
2023 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Deklaracja dostępności  |  Polityka prywatności  |  Mapa strony

 

Back to top