Szanowni Państwo Wnioskodawcy,

Zgodnie z zapisami § 14 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022 została przygotowana Ankieta monitorująca postępy w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.

Ankieta zostanie przesłana również do szkół za pośrednictwem poczty e-mail. Prosimy ją wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia br.

listownie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

osobiście:
Kancelaria ogólna Urzędu (parter)
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
 
Wnioskodawca/osoba upoważniona do pełnienia roli Wnioskodawcy wypełnia i dostarcza do Urzędu Marszałkowskiego tylko jedną ankietę w odniesieniu do wszystkich Stypendystów/Stypendystek, dla których złożył wnioski o przyznanie stypendium.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 30 57, 17 743 30 90, 17 743 30 58, 17 743 30 70.
Szanowni Państwo,

Proszę o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ankiety - Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu.

Wymóg ten wynika z zapisów § 5 ust.1 pkt. 4 Umowy o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022”.

Ankietę należy:

  • wypełnić (proszę zwrócić uwagę na wskazane tam przypisy),
  • wydrukować,
  • podpisać (podpisuje: pełnoletni Stypendysta/Stypendystka lub w przypadku osoby niepełnoletniej: Stypendysta/Stypendystka razem z rodzicem/opiekunem prawnym),
  • dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 1 kwietnia 2022 r.

Adres do doręczeń:

1) listownie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

2) osobiście:
Kancelaria Ogólna Urzędu (parter)
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 32 03, 17 743 31 69, 17 743 30 70, 17 743 30 58, 17 743 30 67.Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę nr 358/7208/22 w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022. W związku z powyższym prosimy o pilne wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 2 egz. umowy o przekazywanie stypendium. Umowa jest podstawą wypłaty stypendium w ramach projektu.

Uprzejmie informujemy, że została zakończona ocena formalno – merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium złożonych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022. Pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 506 wniosków o przyznanie stypendium. Odrzuconych zostało 18 wniosków o przyznanie stypendium.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 15 lutego  2022 r. przyjął Uchwałę nr 358/7208/22 w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 7 grudnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.

Zgodnie z decyzją Zarządu nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 8 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 i zakończy 15 grudnia 2021 r.

Treść informacji znajduje się w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Link do narzędzia informatycznego za pomocą którego będą składane wnioski: https://cu.podkarpackie.pl/uslugi/87911