Uprzejmie informujemy, że została zakończona ocena formalno – merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium złożonych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022. Pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 506 wniosków o przyznanie stypendium. Odrzuconych zostało 18 wniosków o przyznanie stypendium.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 15 lutego  2022 r. przyjął Uchwałę nr 358/7208/22 w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.