Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Podkarpackiego

Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Ankiety uczestnika projektu na zakończenie udziału w projekcie.

Wymóg ten wynika z zapisów § 5 ust.1 pkt. 7 Umowy o przekazywanie stypendium oraz pkt.19 Oświadczenia uczestnika projektu, stanowiącego załącznik do Umowy o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022”.

Ankietę wypełnia Stypendysta/Stypendystka, w tym zakresie nie jest wymagana współpraca z Wnioskodawcą/Opiekunem dydaktycznym.

Ankietę należy:

 • pobrać w formacie PDF – dostępna tutaj,
 • wydrukować,
  wypełnić (należy zwrócić uwagę na wskazane tam przypisy),
 • podpisać (podpisuje: pełnoletni Stypendysta/Stypendystka lub w przypadku osoby niepełnoletniej: Stypendysta/Stypendystka razem z rodzicem/opiekunem prawnym,
 • dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

Adres do doręczeń:

 1. listownie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Edukacji, Nauki i Sportu,
  al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
 2. osobiście:
  Kancelaria Ogólna Urzędu (parter)
  al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 30 57, 17 743 30 70, 17 743 31 69, 17 743 30 90. 

Zestaw znaków informacyjnych projektu
 
System współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020
2023 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Deklaracja dostępności  |  Polityka prywatności  |  Mapa strony

 

Back to top