Uprzejmie informujemy, że została zakończona ocena formalno – merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium złożonych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021. Pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 431 wniosków. Odrzuconych zostało 61 wniosków.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2020 r. przyjął Uchwałę nr 222/4430/20 w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021.

Lista rankingowa szkoły branżowe I stopnia i szkoły branżowe II stopnia – link.

Lista rankingowa technikum – link.

Podstawą wypłaty stypendium jest zawarcie umowy o przekazywanie stypendium. Umowa zawierana jest pomiędzy Beneficjentem, a Stypendystą.

Prosimy o pilne wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie umowy o przekazywanie stypendium.

Umowę należy:
1) wypełnić (proszę nie wypełniać pól dotyczących: numeru umowy, daty zawarcia umowy oraz nazwisk osób reprezentujących Województwo Podkarpackie),
2) wydrukować,
3) podpisać (podpisuje: pełnoletni Stypendysta/Stypendystka lub w przypadku osoby niepełnoletniej: Stypendysta/Stypendystka razem z rodzicem/opiekunem prawnym wskazanym we wniosku o przyznanie stypendium),
4) dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 2 egzemplarze umowy w terminie do 24 listopada 2020 r.

Nieprzesłanie prawidłowo wypełnionych i podpisanych umów w ww. terminie może spowodować niewypłacenie I transzy stypendium w bieżącym roku!

Adres do doręczeń:
listownie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

osobiście:

Kancelaria Ogólna Urzędu (parter)
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem umowy, proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 30 69, 17 743 31 95, 17 743 31 69, 17 743 30 67.

Załączniki:
Pobierz plik (umowa-stypendium.docx)Umowa o przekazywanie stypendium148 kB