Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19 zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy realizacji działań zaplanowanych we wnioskach o przyznanie stypendium.

Szanowni Państwo,

Proszę o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ankiety Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu.

Wymóg ten wynika z zapisów § 5 ust.1 pkt. 4 Umowy o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021”.

Uprzejmie informujemy, że została zakończona ocena formalno – merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium złożonych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021. Pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 431 wniosków. Odrzuconych zostało 61 wniosków.

Załączniki:
Pobierz plik (umowa-stypendium.docx)Umowa o przekazywanie stypendium148 kB

Informujemy, że w zasadach naboru wniosków wprowadzono kilka istotnych zmian, w porównaniu do poprzednich lat szkolnych. Do najważniejszych należy:

  • podniesienie kwoty dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium. W latach poprzednich obowiązywały kwoty dochodu miesięcznego netto na jedną osobę w rodzinie do 1348 zł lub do 1528 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. W bieżącym roku szkolnym dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi odpowiednio: do 1685 zł lub do 1910 zł os./m-c,
  • możliwość ubiegania się o stypendium także przez uczniów szkół branżowych II stopnia.

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021.