Szanowni Państwo Wnioskodawcy,

Zgodnie z zapisami § 14 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022 została przygotowana Ankieta monitorująca postępy w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.

Ankieta zostanie przesłana również do szkół za pośrednictwem poczty e-mail. Prosimy ją wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia br.

listownie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

osobiście:
Kancelaria ogólna Urzędu (parter)
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Wnioskodawca/osoba upoważniona do pełnienia roli Wnioskodawcy wypełnia i dostarcza do Urzędu Marszałkowskiego tylko jedną ankietę w odniesieniu do wszystkich Stypendystów/Stypendystek, dla których złożył wnioski o przyznanie stypendium.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 32 03, 17 743 31 69, 17 743 30 67, 17 743 31 95.