Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Podkarpackiego

Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Ankiety uczestnika projektu na zakończenie udziału w projekcie.

Wymóg ten wynika z zapisów § 5 ust.1 pkt. 7 Umowy o przekazywanie stypendium oraz pkt.19 Oświadczenia uczestnika projektu, stanowiącego załącznik do Umowy o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022”.

Ankietę wypełnia Stypendysta/Stypendystka, w tym zakresie nie jest wymagana współpraca z Wnioskodawcą/Opiekunem dydaktycznym.

Ankietę należy:

  • pobrać w formacie PDF – dostępna tutaj,
  • wydrukować,
  • wypełnić (należy zwrócić uwagę na wskazane tam przypisy),
  • podpisać (podpisuje: pełnoletni Stypendysta/Stypendystka lub w przypadku osoby niepełnoletniej: Stypendysta/Stypendystka razem z rodzicem/opiekunem prawnym,
  • dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

Adres do doręczeń:
  1. listownie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
  2. osobiście: Kancelaria Ogólna Urzędu (parter), al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 32 03, 17 743 31 69, 17 743 30 90.Zestaw znaków informacyjnych projektu
 
System współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020
2023 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Deklaracja dostępności  |  Polityka prywatności  |  Mapa strony

 

Back to top