Przed dyrektorem szkoły, który w projekcie stypendialnym pełni funkcję Wnioskodawcy postawione zostały zadania, którym musi sprostać, aby skutecznie ubiegać się o przyznanie stypendium dla swoich uczniów*. W związku z tym, przekazujemy Państwu Wnioskodawcom istotne informacje, które mogą okazać się pomocne przy realizacji procesu dotyczącego wypełnienia i złożenia wniosku o przyznanie stypendium.