Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Podkarpackiego

 

Zarząd Województwa Pdkarpackiego w Rzeszowie ogłosił nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.
Nabór uzupełniający wniosków prowadzony będzie od 8 grudnia 2021 r., godz. 10:00 do 15 grudnia 2021 r.

Treść informacji znajduje się w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Link do narzędzia informatycznego za pomocą którego będą składane wnioski: https://cu.podkarpackie.pl/uslugi/87911

 Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium został wydłużony do 19 listopada 2021 r.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pdkarpackiego w Rzeszowie nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 27 października 2021 r. o godz. 10:00  i zakończy 10 listopada 2021 r.

Treść informacji znajduje się w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Link do narzędzia informatycznego za pomocą którego będą składane wnioski: https://cu.podkarpackie.pl/uslugi/87911

Uczeń / rodzic/ opiekun prawny przed wysłaniem wniosku do szkoły powinien upewnić się, czy jego szkoła dokończyła aktywację konta szkoły na portalu. 

 

Zestaw znaków informacyjnych projektu
 
System współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020
2023 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Deklaracja dostępności  |  Polityka prywatności  |  Mapa strony

 

Back to top