Zarząd Województwa Pdkarpackiego w Rzeszowie ogłosił nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.
Nabór uzupełniający wniosków prowadzony będzie od 8 grudnia 2021 r., godz. 10:00 do 15 grudnia 2021 r.

Treść informacji znajduje się w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Link do narzędzia informatycznego za pomocą którego będą składane wnioski: https://cu.podkarpackie.pl/uslugi/87911

 Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium został wydłużony do 19 listopada 2021 r.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pdkarpackiego w Rzeszowie nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 27 października 2021 r. o godz. 10:00  i zakończy 10 listopada 2021 r.

Treść informacji znajduje się w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Link do narzędzia informatycznego za pomocą którego będą składane wnioski: https://cu.podkarpackie.pl/uslugi/87911

Uczeń / rodzic/ opiekun prawny przed wysłaniem wniosku do szkoły powinien upewnić się, czy jego szkoła dokończyła aktywację konta szkoły na portalu.