Poszerzajc horyzonty-programy stypendialne Wojewdztwa Podkarpackiego

Image
„Poszerzając horyzonty” - programy stypendialne Województwa Podkarpackiego
Logo Podkarpackie Przestrzeń Otwarta

W terminie od 14.03.2024 r. do 19.03.2024 r. (włącznie z sobotą) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4 możliwe będzie podpisanie umów  stypendialnych w ramach projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych - edycja I.

Umowę będzie podpisywał stypendysta pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny stypendysty niepełnoletniego, której/któremu Zarząd Województwa przyznał stypendium w  ramach projektu. Pełnoletni stypendysta lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego stypendysty musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku niepełnoletnich stypendystów rodzic/opiekun prawny powinien posiadać legitymację szkolną/dowód osobisty ucznia/uczennicy) oraz dokument lub aplikację telefoniczną  do weryfikacji numeru rachunku bankowego.

Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie wersji papierowej podpisanej ankiety uczestnika projektu, którą należy wypełnić za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod linkiem https://formularze.podkarpackie.pl/ankieta-zawodowe

Aby otworzyć plik PDF z wypełnioną ankietą, która przesłana zostanie na wskazany w  metryczce adres poczty elektronicznej należy wpisać hasło.

Podpisanie umów możliwe będzie w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy ul. Lubelskiej 4, 35-010 Rzeszów, pokój nr 105, I piętro.

Harmonogram podpisywania umów:  

14 marca 2024 r. – 7:30-18:00 (sala 105)

15 marca 2024 r. – 7:30-18:00 (sala 105)

16 marca 2024 r. (sobota) – 8:00-15:00 (sala 105)

18 marca 2024 r. – 7:30-18:00 (pok. 119)

19 marca 2024 r. – 7:30-18:00 (sala 105)

Zestaw logotypów

Programy stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
2024 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie