Projekty stypendialne


Projekty stypendialne skierowane do uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych realizowane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne
dla uczniów: Poddziałanie: 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych  - szkolnictwo zawodowe :

Szkolnictwo ogólne 2020/2021      Szkolnictwo zawodowe 2020/2021      Szkolnictwo ogólne 2021/2022      Szkolnictwo zawodowe 2021/2022
Szkolnictwo ogólne
2020/2021
Szkolnictwo zawodowe
2020/2021
Szkolnictwo ogólne
2021/2022
Szkolnictwo zawodowe
2021/2022

 

Projekty stypendialne
w latach poprzednich

Szkolnictwo ogólne 2019/2020      Szkolnictwo ogólne 2018/2019

Szkolnictwo ogólne
2019/2020

Szkolnictwo ogólne
2018/2019

Szkolnictwo zawodowe 2019/2020     Szkolnictwo ogólne 2018/2019

Szkolnictwo zawodowe
2019/2020

Szkolnictwo zawodowe
2018/2019

Image

Wsparcie stypendialne


Utworzenie programu wsparcia stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe wynika z zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Mając to na uwadze, Departament Edukacji, Nauki i Sportu przygotował projekty pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne i zawodowe, który realizowane są w ramach wspomnianego wyżej Programu, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie odpowiednio: 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne, 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe