Projekty stypendialne skierowane do uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów: Poddziałanie: 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych:

(Polityka prywatności, Regulamin newslettera).

Poddziałanie: 9.6.1 Wsparcie stypendialne
dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne

Poddziałanie: 9.6.2 Wsparcie stypendialne
dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe

Ogolne 2021   Zawodowe 2021

Projekty stypendialne w latach poprzednich

Rok szkolny 2019/2020

Ogolne 2020     Zawodowe 2020

Rok szkolny 2018/2019

Ogolne 2019     Zawodowe 2019

Wsparcie stypendialne

Utworzenie programu wsparcia stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe wynika z zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Mając to na uwadze, Departament Edukacji, Nauki i Sportu przygotował projekty pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne i zawodowe, który realizowane są w ramach wspomnianego wyżej Programu, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie odpowiednio: 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne, 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe.

Rok szkolny 2017/2018

Ogolne 2018     Zawodowe 2018

Rok szkolny 2016/2017

Ogolne 2017     Zawodowe 2017