Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Podkarpackiego

Projekty stypendialne


Projekty stypendialne skierowane do uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych realizowane

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne

dla uczniów: Poddziałanie: 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe :

Zestaw znaków informacyjnych projektu
 
System współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020
2023 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Deklaracja dostępności  |  Polityka prywatności  |  Mapa strony

 

Back to top